PARTNER FLY ZAGREB

Parkirišče Zagreb Airport

POLITIKA ZASEBNOSTI

1. SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 27. april 2016 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki je v polni veljavi od 25 maj 2018 v Republiki Hrvaški in vseh državah članicah Evropske unije ter Zakonu o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Ur. l. št. 42/18, v nadaljevanju: Zakon), tj. okvir za varstvo osebnih podatkov v Republiki Hrvaški in Evropski uniji M. Data obrt za računovodske in svetovalne storitve, vl. Mandica Zetić, Šćitarjevo 262; 10410 Velika Gorica; elektronski naslov: info@partner-fly.com; tel. +385953114230; v nadaljevanju M. Data prilaga Politiko varstva osebnih podatkov uporabnikov storitev.
Politika varstva osebnih podatkov je enostransko zavezujoč pravni akt, ki temelji na temeljnih načelih pri obdelavi osebnih podatkov in ureja, kateri podatki o uporabnikih storitev se zbirajo, kako se ti podatki obdelujejo in za kakšne namene se uporabljajo. Politika varstva osebnih podatkov uporabnike storitev seznanja tudi z njihovimi pravicami pri zbiranju in nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, vse z namenom varovanja njihove zasebnosti v širšem smislu.
Politika varstva osebnih podatkov temelji na naslednjih načelih obdelave osebnih podatkov: načelo zakonitosti, transparentnosti in najboljše prakse, načelo omejene obdelave in zmanjšanja količine podatkov, načelo točnosti in popolnosti osebnih podatkov, načelo omejene hrambe, načelo celovitosti in zaupnosti podatkov, načelo odgovornosti, načelo zaupanja in poštene obdelave, načelo priložnosti, načelo anonimne obdelave.
Politika varstva osebnih podatkov velja za vse storitve, ki jih upravljavec ponuja, pri čemer je cilj Politike uporabnike storitev na jasen in transparenten način seznaniti s postopki obdelave njihovih osebnih podatkov in njihovimi pravicami. Najprej se lahko uporabniki storitev kadarkoli obrnejo na upravljavca podatkov z zahtevo za spremembo ali dopolnitev in/ali posodobitev podatkov, ki se nanašajo nanje, ter z zahtevo za izjavo o tem, za katere namene želijo oz. želijo, da se njihovi podatki obdelujejo.

2. VRSTE ZBRANIH PODATKOV IN METODA ZBIRANJA PODATKOV
Storitve, ki jih izvaja upravljavec, zahtevajo zbiranje osebnih podatkov uporabnikov storitev, pri čemer se osnovni podatki zbirajo na naslednje načine:
1.1. Neposredno s strani uporabnikov storitev na način, da jim uporabniki storitev sami podajo s podpisano privolitev M. Data kot Upravljavca podatkov, ki je opredeljena v določenem obsegu podatkov, ki so bistveni za opravljanje storitev. Uporabnik storitve je za namen opravljanja storitev dolžan upravljavcu posredovati naslednje podatke, ki so potrebni za opravljanje posamezne storitve.
a) ime in priimek;
b) naslov;
c) kontaktni telefon in/ali številko mobilnega telefona;
d) e-poštni kontakt (e-naslov);
1.2. Samodejno z obiskom naših spletnih mest in družbenih omrežij, kar so podatki, povezani z omrežnimi identifikatorji (naslovi internetnega protokola in identifikatorji piškotkov, kot je Google Analytics za spremljanje interakcije uporabnikov).
Piškotki M. Data omogočajo zbiranje statističnih podatkov o obnašanju uporabnikov na internetnih straneh (npr. na katerih delih internetne strani se uporabniki zadržujejo najdlje in kje najkrajše), kateri internetni brskalnik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari), Google Chrome, Firefox) uporablja in podobno.
Piškotki so majhen nabor podatkov, poslanih s strežnika spletne strani podjetja na uporabnikov računalnik in služijo kot anonimni identifikator. Piškotki se uporabljajo tudi za lažjo navigacijo po spletnih straneh. Piškotki se ne uporabljajo za dostop do uporabniških podatkov ali za sledenje dejavnosti uporabnika po zapustitvi spletnega mesta podjetja.

3. NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebne podatke zbira izključno za namene izpolnitve zahtevkov za izvedbo določene storitve. Ne zbiramo podatkov, ki ne služijo izvedbi zahtevane storitve. Takšne podatke zbira Upravljavec na podlagi soglasja uporabnika storitve za enega ali več posebnih namenov ter v enem od naslednjih primerov:
3.1. Z namenom zagotavljanja storitve
Osebne podatke obdelujemo v primeru vaših povpraševanj, nato pritožb glede kakovosti, vsebine in vrste opravljene storitve, zahtevkov v skladu z veljavnimi predpisi (določbe v zvezi s pravicami respondentov po Uredbi EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Svet – Splošna uredba o varstvu podatkov itd.)
3.2 Izpolnjevanje zakonskih obveznosti
Osebni podatki se lahko obdelujejo za namene javnega interesa za statistične namene v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi (npr. v skladu z Letnim načrtom statističnih dejavnosti Republike Hrvaške) ali v skladu s pogodbenimi pogoji ponudnika storitev. V tem primeru se vaši podatki obdelujejo v zbirni in anonimizirani obliki in jih ni mogoče povezati z določeno fizično osebo.
3.3. Neposredna promocija (trženje)
Kontaktni podatki uporabnikov storitve se lahko uporabljajo za pošiljanje promocijskih informacij o storitvah M. Data , če je uporabnik storitve dal soglasje za tako obdelavo.
3.4. Interni nameni
Upravljavec uporablja določene podatke uporabnikov storitev izključno za namene lastnih evidenc, z namenom varovanja zakonitih interesov uporabnikov storitev in/ali M. Data.
3.5. Podatki o potencialnih uporabnikih storitev
Upravljavec je pooblaščen tudi za zbiranje podatkov o potencialnih uporabnikih svojih storitev. Ti podatki vključujejo osnovne podatke (ime in priimek, e-poštni naslov) ter interese morebitnih uporabnikov storitev, ki kontaktirajo upravljavca z željo po informiranosti in/ali ponudbi določene storitve. Pravna podlaga za zbiranje v opisanem primeru je soglasje uporabnika storitve.

4. SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV
Glede na namen in pravno podlago, na podlagi katere se zbirajo osebni podatki uporabnika storitev, je Upravljavec osebne podatke v nekaterih primerih dolžan hraniti za obdobje, ki ga predpisujejo ustrezni predpisi za določen namen.

PRAVICE UPORABNIKA STORITEV
5.1. Pravica do dostopa do osebnih podatkov
M. Podatki kot upravljavec podatkov se zavezuje, da bo na podlagi vložene pisne zahteve uporabnika storitve, ki je lahko tudi v obliki elektronske pošte, omogočil vpogled v osebne podatke, ki jih o njem obdeluje, ga seznanil z namenom. obdelave osebnih podatkov, za katere se obdelujejo, o vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, o prejemnikih oziroma kategorijah prejemnikov, katerim so bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, o predvidenem časovnem obdobju obdelave oz. na merilih, uporabljenih za določitev tega obdobja.
5.2. Pravica do popravka napačnih podatkov
M. Data bo kot vodja obdelave omogočil popravek nepravilnih osebnih podatkov v vsakem posameznem primeru, ko bo ugotovljeno, da so zbrani osebni podatki o uporabniku storitve napačni ali da so se podatki uporabnika storitve spremenili.
5.3. Pravica do izbrisa osebnih podatkov
M. Data izbrisa osebne podatke uporabnika storitve v naslednjih primerih:
a) ko osebni podatki uporabnika storitve niso več potrebni za izpolnitev namena obdelave, tj. ko preneha namen obdelave;
b) ko uporabnik storitve umakne soglasje kot pravno podlago za obdelavo podatkov in ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo podatkov;
c) ko uporabnik storitve ugovarja obdelavi.
5.4. Pravica do omejitve obdelave podatkov
Omejitev obdelave osebnih podatkov M. Data bo zagotovil v primerih, ko uporabnik storitve oporeka točnosti podatkov, ko je obdelava nezakonita, uporabnik storitve pa nasprotuje izbrisu podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več. podatkov za namene obdelave, uporabnik storitve pa jih zahteva za uresničevanje zakonskih zahtev, kot tudi v primeru, ko uporabnik storitve vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa. M. Data.
5.5. Pravica do ugovora
Uporabnik storitve ima pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, če se podatki obdelujejo za namene zakonitega interesa upravljavca. V tem primeru bo M. Data kot upravljavec prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže, da obstajajo prepričljivi zakoniti razlogi za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s pravicami uporabnika in/ali kupca, to je v primeru, da obdelava podatkov služi postavitvi, doseganju ali obrambi pravnih zahtevkov.

6. KJE SE OBDELUJEJO OSEBNI PODATKI
Osebne podatke uporabnikov storitev obdeluje Upravljavec v EU, v Republiki Hrvaški.

7. UPRAVLJANJE PRIVOLITEV
Aktivna vloga uporabnika storitve pri varovanju osebnih podatkov se kaže v podaji privolitve kot prostovoljnega, predvsem ozaveščenega in nedvoumnega izraza želje respondentov, ki jim z izjavo daje soglasje za obdelavo osebnih podatkov. ali jasno pritrdilno dejanje. Upravljanje s privolitvijo pomeni možnost, da uporabnik storitve aktivno in nedvoumno pooblasti Upravljavca za zbiranje in obdelavo določenih osebnih podatkov za enega ali več namenov (privolitev subjekta), to je, da prekliče predhodno dano privolitev za zbiranje in obdelavo. osebnih podatkov na enega ali več načinov več namenov.

8. SPREMEMBE POLITIKE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec si pridržuje pravico, da to Politiko kadarkoli spremeni in dopolni, ne da bi o tem posebej obvestil zainteresirane osebe.